Vedoucí sdílené laboratoře

Natallia Madzia Valasevich, Ph.D.

Phone: +420 54949 5799
Email: natallia.valasevich@ceitec.muni.cz 
Office: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, office A2/123Hlavní zaměření

Sdílená laboratoř rostlinného výzkumu v CEITECu umožňuje přístup ke špičkové infrastruktuře pro pěstování rostlin a řas v rámci základního výzkumu, jakož i k simulaci environmentálních podmínek nebo fenotypizačním analýzám. Naše sdílená laboratoř provozuje 15 plně kontrolovaných velkoprostorových kultivačních komor (fytotronů) a 10 skleníků, které poskytují přesně definované prostředí pro kontrolované pěstování rostlin.

Navíc naše laboratoř umí poskytnout biostatistickou analýzu (Machine Learning, Regression analysis, ANOVA, Mixed models, Bayesian analysis) pro jakékoliv data rostlinného výzkumu (fenotypové data, chemická kinetika, fluorescenční a chlorofylové data, zemědělská data atd.), stejně tak i zpracování a analýzu obrazu.


Unikátní možnosti

Umožňujeme vědecké komunitě přístup k pokročilým technologiím environmentální simulace. Jsme schopni přesně kontrolovat následující parametry: teplotu, vlhkost, intenzitu a kvalitu osvětlení, délku dne a noci včetně simulace rozednění a stmívání. 

Umíme kombinovat různé vlnové délky světla: UV-A (365, 385 nm), fialová (400 nm), modrá (450 nm), zelená (525 nm), oranžová (590 nm), červená (665 nm) a daleká červená (730 nm).

Můžeme simulovat různé environmentální faktory: chlad (≥ +4°C), teplo (≤ +35°C), sucho, vysokohorské světelné podmínky, vysoký osvit nebo zaplavení.

Disponujeme také kultivačními komorami s nastavitelnými hodnotami koncentrace plynů (např. etylénu nebo oxidu uhličitého).


Novinky

​Fenotypovací stanice.

V naší laboratoři byla úspěšně dokončena instalace nového unikátního zařízení – PlantScreen System. PlantScreen System je navržen pro přesné fenotypování malých a středně velkých rostlin, např. Arabidopsis nebo řepky. Více zde.

-----

Společně s výzkumnou skupinou Hélène Robert Boisivon jsme přispěli dvěma kapitolami do nového vydání AUXIN SIGNALING, vydaného Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. Tato kniha je vysoce ceněná v komunitě auxinové biologie a je často považována za bibli auxinové signalizace. Toto vydání (eds. D. Weijers, K. Ljung, M. Estelle a O. Leyser) bylo významně aktualizováno a obsahuje recenze ze všech hlavních laboratoří. Jako titulní obrázek byl vybrán mikroskopický snímek Markéty Pernisové ilustrující vrchol prýtu.

-----

Plants CF se podílela na natáčení seriálu pro děti o J.G.Mendlovi, který v současné době běží na ČT: Tajemství pana M.